Ples in gimnastika

Splošen opis

Cilj programa je otrokom skozi igro približati glasbo in ples ter jih hkrati naučiti osnovne elemente gimnastike, ritmične gimnastike, aerobike … Namenjena je vrtčevskim otrokom starim med 4 in 6 let.

Podroben opis

S plesom otroke vspodbujamo k lastnemu ustvarjanju in javnemu nastopanju, razvijamo otrokove motorične sposobnosti (koordinacija, moč …) ter otrokovo domišljijo z raznimi pravljičnimi pripovedkami skozi gibanje. Ples zabriše razlike med ljudmi, prežene strah in nam pokaže meje naše svobode.

Ena najpomembnejših vlog gimnastičnega programa je razvijanje osnovnih gibalnih sposobnosti, kot so moč, koordinacija gibanja, gibljivost, ravnotežje in hitrost. Preko spoznavanja prvin želimo vplivati na zdrav medsebojni odnos, na zdrav življenjski slog otrok (in posledično tudi staršev) ter na simetrično krepitev telesa in izoblikovanje le tega (pravilna drža – moč hrbta in trebuha …).

Pomakni se na vrh