Gibalčki

Program je namenjen otrokom med 2. in 4. letom starosti. Vadba poteka s starši, postopno navajamo na samostojnost otrok. Nekatere vaje in igre starši opazujejo, nekatere izvajajo skupaj. Igre in vaje spodbujajo gibalni, miselni in čustveni razvoj otrok. Enostavni poligoni. Postopno poskušajo otroci izvajati poligone s čim manj pomoči staršev.

Pomakni se na vrh